Döden i havsbandet
Döden i havsbandet
95:-


Vill ha e-boken i PDF-format
1 Mb
Vill ha den i .prc-format för handator
c:a 144 Kb - (utan omslag)

Vill ha den i .lit-format för PocketPc
c:a 452 Kb - (med omslag)


Namn:

Mailadress:


Jag beställer ebok enligt shareware-principen och betalar 95 kr/titel till PG 119 76 62 - 8 och sätter upp Serum som betalningsmottagare. Detta gör jag senast i samband med att jag betalar resten av min räkningar under slutet av månaden
(eller när jag nu betalar dem).

Boken levereras inom 24 timmar
till din mail i form av e-bok

Här är min adress:

Gatuadress

Postnummer och postadress


Ev. annat land än Sverige


Kommentarer?


Jag betalar men skicka boken till min kompis
på den här adressen