Bo
Levander
”Sita-Ram”

Levander deltar i Poetryslam i Husby, Rinkeby och Stockholm. Den direkta kontakten med en levande publik hjälper till insikter. Vid ”live-performance” fördjupas också insikten om den underliggande rytmens betydelse. Man hör vad man läser och man hör vad andra hör när man själv läser. Medvetenheten om språkets fundamentala bräcklighet och mångtydighet uppenbarades genom Hindi- och Sanskritstudier och fördjupades ytterligare under arbete som Hindi-lärare och föreläsare om indisk filosofi.

Bo Levander
Foto : Denny Lorentzen
Läs ur:
Tystnadens Traktat


Köp
Tystnadens traktat är en gestaltning av en vuxen människas oupphörliga sökande efter en form att befästa sina erfarenheter. Traktaten visar hur orden lever som strukturer, medvetandesignaler i en kosmisk tomhet som från det existensialistiska perspektivet är det yttersta kaoset där endast en grym gud, eller ingen alls, bor. Det indiska perspektivet lämnar aldrig Levander, även efter hemkomsten från Indien. Diktsamlingen består av de sju traktaten - kärlek, vrede, skräck, vansinne, sorg, hopp och tystnad.

Varför
”Sita-Ram”?


”Året var 1993 i New Delhi. Klockan var 4 på morgonen och vi var på väg i en taxi till ett Kalitempel för en invigningsceremoni. När jag ombads välja mitt hinduiska namn slöt jag ögonen. Det enda som fyllde mig just då var ”Sita-Ram”, men det kunde lika gärna varit ”Radhe-Shyam” eller ”Prakriti-Purush”. Alla dessa begrepp står för samma sak: naturens organiserande kraft och den där tysta bakomliggande enheten som skapar allt. Mitt namn blev ett gränssnitt varifrån jag kom att ha tillgång till både den manifesterade och omanifesterade världen.”

Mer om Slam på
http://www.geocities.com/Paris/Chalet/8186/slam.html