Köp

Bo Levander

Utdrag ur
"Tystnadens Traktat"VAD SA?


Varför trodde galningen att den sprängande huvudvärken skulle släppa om han mördade någon?

Varför förkortades hans straff? Varför torkades hans tårar?

Varför ökade befolkningsmängden samtidigt som livslängden mins-kade alltmedan krigen trappades upp?

Vi frågade oss alla, och frågornas kör ekade i ensliga salar... Vad sa arrogansen? Vad sa högmodet - om det mänskliga förfallet som stod som nummer ett bland andra i den d j ä v u l s k a statistiken?

Vad sa dom sista tårarna vid det döda barnets grav? Och vid den sista måltiden som behärskat intogs under en - kvävande tystnad?

Vad sa soffliggarna?
Vad sa röstvägrarna?
Vad sa de arbetslösa?
Vad sa de arbetsföra?
Vad sa eftersläntarna?

Vad sa kuddarna som låg kvar på stolarna efter att människorna gått hem?

Vad sa blommorna som vissnade så tidigt under den sena sommaren?

Vad sa de utvecklingsstörda barnen var tidigare livs mödrar blickar ner

från himlar av gråt med sina stilla blickar släckta av blint accepterande?Tillbaka