Isabella Mendrix
Urval ur
Bakom Gud
Svartsjukan


hon är en konvulsorisk
livmoder,
kvinnan som klöser mark
och cement
med sitt ursinnes växande
nagelkraft,

hon är handlingskraften
personifierad -
förklarad
förbannad
och föddBakom Gud


Dunklen skräms samman i
mantelrörelsen
och kulornas ansikten
väntar
beredda i loppet -

med smärtan i zenit
värker jag,
långsamt bakåt ur lidandet
och in
i en annat.

Bakom Gud

finns bara lika delar
köld
och värme.Köp
Upp   Ned