Tommy Thuresson
Urval ur
Vänd dig inte om när
de kommer i dimman
*


jag steg ombord
på den svagt belysta
och svävande kyrkan
kände vinddraget
krypa över stengolvets gravar
bortom ljusen
när jag vände mig om
bytte blommorna osynligt plats
i de halvdruckna vaserna
av röd granit
utanför lekte skuggorna
i den liljevita snön
och du blev beskylld
att du blåst ut ljusen"SVERIGE"


Sverige
är så tyst
att man hör
moralen falla"TYSTNADEN"


jag är inte
rädd för tystnaden
tystnaden som susar
i mitt blod
tystnaden som ekar
i mina rum
tystnaden som fyller
mina tankar
jag är inte
rädd för tystnaden
men tystnaden är
rädd för mig
för jag kan
kväva den
med ett
enda ordKöp
Upp   Ned